Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Noreo, která je dostupná z https://noreo.cz/, je jednou z našich hlavních priorit ochrana soukromí návštěvníků. Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které společnost Noreo shromažďuje a zaznamenává, a způsob jejich použití.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace o našich Zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našich webových stránek s ohledem na informace, které sdílejí a/nebo shromažďují v Noreo. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než jsou tyto webové stránky.

Souhlas
Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme
Osobní údaje, o jejichž poskytnutí jste požádáni, a důvody, proč jste o ně požádáni, vám budou vysvětleny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí osobních údajů.

Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás získat další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám můžete zaslat, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Při registraci účtu vás můžeme požádat o vaše kontaktní údaje, včetně položek, jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak vaše informace používáme
Shromážděné informace používáme různými způsoby, včetně:

Poskytování, provoz a údržbu našich webových stránek
Zlepšování, přizpůsobování a rozšiřování našich webových stránek
Pochopit a analyzovat, jak naše webové stránky používáte
Vyvíjet nové produkty, služby, funkce a vlastnosti
Komunikovat s vámi, buď přímo, nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, včetně zákaznického servisu, abychom vám poskytli aktualizace a další informace týkající se webových stránek a pro marketingové a propagační účely.
zasílat vám e-maily
Vyhledávat podvody a předcházet jim
Soubory protokolů
Společnost Noreo se řídí standardním postupem používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Dělají to všechny hostingové společnosti a je to součást analytiky hostingových služeb. Informace shromážděné pomocí souborů protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožňovaly osobní identifikaci. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací.

Soubory cookie a webové majáky
Stejně jako všechny ostatní webové stránky používá společnost Noreo "soubory cookie". Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací, včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského prostředí přizpůsobením obsahu našich webových stránek na základě typu prohlížeče návštěvníka a/nebo dalších informací.

Soubor cookie Google DoubleClick DART
Google je jedním z dodavatelů třetích stran na našich stránkách. Používá také soubory cookie, známé jako DART cookies, k zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek na základě jejich návštěvy stránek www.website.com a dalších stránek na internetu. Návštěvníci se však mohou rozhodnout odmítnout používání souborů cookie DART, a to tak, že navštíví Zásady ochrany osobních údajů reklamní a obsahové sítě Google na následující adrese URL - https://policies.google.com/technologies/ads.

Naši reklamní partneři
Někteří z inzerentů na našich stránkách mohou používat soubory cookie a webové majáky. Naši reklamní partneři jsou uvedeni níže. Každý z našich reklamních partnerů má své vlastní Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají údajů uživatelů. Pro snadnější přístup jsme níže uvedli hypertextové odkazy na jejich Zásady ochrany osobních údajů.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů
V tomto seznamu naleznete Zásady ochrany osobních údajů jednotlivých reklamních partnerů společnosti Noreo.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo webové majáky, které se používají v jejich příslušných reklamách a odkazech, které se zobrazují na webu Noreo a které jsou odesílány přímo do prohlížeče uživatelů. Při tom automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti jejich reklamních kampaní a/nebo k přizpůsobení reklamního obsahu, který se vám zobrazuje na navštívených webových stránkách.

Všimněte si, že společnost Noreo nemá přístup k těmto souborům cookie, které používají inzerenti třetích stran, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Noreo se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Doporučujeme vám tedy, abyste se pro podrobnější informace seznámili s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Mohou obsahovat jejich postupy a pokyny, jak se z určitých možností odhlásit.

Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím individuálních možností prohlížeče. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích, najdete je na příslušných webových stránkách prohlížečů.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA (Neprodávejte mé osobní údaje)
Podle zákona CCPA mají kalifornští spotřebitelé mimo jiné právo na:

požadovat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní osobní údaje, které podnik o spotřebitelích shromáždil.

požadovat, aby podnik vymazal všechny osobní údaje o spotřebiteli, které podnik shromáždil.

požadovat, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, neprodával osobní údaje spotřebitele.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu osobních údajů podle GDPR
Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu osobních údajů. Každý uživatel má následující práva:

Právo na přístup - máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu - máte právo požádat nás o opravu jakýchkoli informací, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.

Právo na výmaz - Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování - Za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů - Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek předali údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Informace o dětech
Další součástí našich priorit je přidání ochrany dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby sledovali, účastnili se a/nebo monitorovali a řídili jejich činnost na internetu.

Společnost Noreo vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo na našich webových stránkách takový druh informací, důrazně vám doporučujeme, abyste nás neprodleně kontaktovali, a my se vynasnažíme takové informace z našich záznamů neprodleně odstranit.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k našim Zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.
info@noreo.cz